IMPLANTOLOGIJA – kako se ugrađuje i kakav je oporavak nakon ugradnje implantata?

Zubni implantati predstavljaju najveći tehnološki napredak u stomatologiji i služe kao nadoknada izgubljenih zuba.

Implantat  je šraf od legure titanijuma koji se postavlja u viličnu kost. Na taj način zamenjuje koren zuba koji nedostaje, a na koji se kasnije postavilja veštački zub ili most. Implantat se može ugraditi i u gornju i u donju vilicu i  mogu se ugrađivati i kod mlađih i kod starijih pacijenata.

Sam proces ugradnje implantata spada u lake hirurške intervencije, sprovodi se u lokalnoj anesteziji, pa je i bol nakon ugradnje minimalan. Nakon ugradnje implantata potrebno je da se izbegava fizička aktivnost, u prva tri dana od operacije savetujemo konzumiranje meke i kašaste hrane, kako se tkivo ispod kog se ugradi imlant ne bi pobredilo. Sedmog dana od operacije se skidaju konci i nakon toga se čeka period oseointegracije odnosno srastanja implantata za kost. Period srastanja je individualan i traje od 3 do 6 meseci, nakog čega se postavlja nosač za krunu, odnosno suprastruktura, na koju se postavlja veštački zub. Osim samostalnih krunica implantati mogu biti nosači mostova, a takođe mogu vršiti i stabilizaciju proteza.