ENDODONCIJA

Zubna pulpa se nalazi u centru zuba. Deo zuba je unutar krunice, a deo unutar korena, u korenovom kanalu. Pulpa se sastoji od mekog tkiva i odontoblasta (vrsta ćelija). Zubna pulpa proizvodi dentin, opskrbljuje mineralizovano tkivo koje okružuje vlagom i hranjivim sastojcima, a ekstreme temperature i pritiska oseća kao bol. Pulpa ima mrežu živaca i krvnih sudova.

Kada je zubna pulpa (ili područje kanala korena) bolesna ili povređena?

Ako pulpa oboli (kada je povređena ili bolesna), ona izumire. Odumiranje pulpe može nastati kao rezultat duboke kariozne lezije. Bakterije ulaze kroz bilo koju pukotinu, šupljinu ili rastresito punjenje, i na kraju uništavaju pulpu. Kada bakterija prodre kroz otvore korena, kost će se inficirati. Infekcija kosti na kraju će je oslabiti i razoriti, ligamenti oko zuba će nateći i zub će postati labav.

Pacijent sa povredom pulpe (korenskog kanala) otkriće da je zub vrlo osetljiv na visoke i niske temperature, može osetiti bol prilikom žvakanja i može postojati pulsirajući bol.

Endodontska terapija (terapija korenskog kanala) spašava zub i sprečava dalje infekcije i bol.

Ukoliko nema lečenja, infekcija će se širiti i zub će na kraju olabaviti i ispasti. Neki pacijenti možda više vole da im se izvadi zub, posebno ako jako boli. Stomatolog treba da edukuje pacijenta kakve posledice ima gubitak zuba. Vađenje zuba može prouzrokovati iskrivljenje okolnih zuba. Ako su vam zubi iskrivljeni, obično ne možete dobro sažvakati zalogaj. Endodontska terapija će zaustaviti i eliminisati bol.

Kada stomatolog zaključi da je postupak bio uspešan, on/ona može uraditi plombu ili postaviti krunicu. Ovo je za zaštitu zuba. Zub koji ima ispunjen korenski kanal osetljiviji je na lom od normalnog zuba.